п`ятниця, 23 лютого

Що робити, якщо людина постраждала від нещасного випадку або гострого професійного захворювання: роз’яснення для роботодавців

Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області підготувало покрокову інструкцію для роботодавців, які дізнались про нещасний випадок або гостре професійне захворювання працівника. Так, безпосередній керівник робіт зобов’язаний:

 • терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
 • негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;
 • зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, обладнання, устаткування (далі – устаткування) у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.

Нещасний Випадок

Роботодавець, отримавши інформацію про нещасний випадок, впродовж однієї доби за допомогою засобів зв’язку має повідомити про нещасний випадок та не пізніше наступного робочого дня надати повідомлення на паперовому носії:

 1. Територіальному органові Держпраці.
 2. Територіальному органові Пенсійного фонду України за місцем настання нещасного випадку, а у разі настання нещасного випадку внаслідок події (аварії, катастрофи, тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів – за місцем реєстрації підприємства (установи, організації).
 3. Керівнику підприємства (установи, організації), на території якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації).
 4. Керівнику первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві (в установі, організації) кількох профспілок – керівнику профспілки, членом якої є потерпілий), а в разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці.
 5. Уповноваженому органу чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення).
 6. Органу ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

Відповідно до ст. 1654 Кодексу України про адміністративні правопорушення до роботодавця будуть застосовані штрафні санкції у разі несвоєчасного подання чи не подання повідомлення про нещасний випадок на виробництві.

Впродовж доби наказом роботодавця має бути утворена комісія з розслідування нещасного випадку. Головою комісії зазвичай є керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, якій роботодавець доручив виконувати функції з охорони праці.

До складу комісії входять:

 • представник територіального органу Пенсійного фонду України,
 • представник первинної профспілкової організації або уповноважена особа з питань охорони праці,
 • лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці (у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння),
 • інші представники підприємства, посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби).

Роботодавець має забезпечити належні умови для роботи комісії (приміщення, засоби зв’язку, оргтехніка, автотранспорт, канцелярське приладдя тощо).  До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт.

Голова комісії зобов’язаний письмово проінформувати потерпілого або уповноважену ним особу, яка представляє його інтереси, про його або її права і з початку роботи комісії запросити до співпраці.

Впродовж п’яти робочих днів із дня утворення комісія з розслідування нещасного випадку зобов’язана провести розслідування та скласти відповідні акти за формою Н-1/П (якщо нещасний випадок пов’язаний з виробництвом) або за формою Н-1/НП (якщо нещасний випадок не пов’язаний з виробництвом) і передати їх керівнику підприємства для розгляду та затвердження.

Впродовж трьох робочих днів після формування матеріалів розслідування роботодавець повинен надіслати їх:

 1. Територіальному органу Держпраці за місцезнаходженням підприємства.
 2. Лікарю-профпатологу за місцезнаходженням підприємства, на якому сталося гостре професійне захворювання (отруєння).
 3. Територіальному органу Пенсійного фонду України за місцем реєстрації підприємства.
 4. Органу поліції (у разі настання нещасного випадку із тяжкими наслідками).
 5. Іншим підприємствам, представники яких брали участь у проведенні розслідування (у разі необхідності).

Потерпілому, членам його сім’ї чи уповноваженій ними особі надається акт за формою Н-1 разом із документами, зазначеними у п. 12  Порядку № 337 розслідування.

Термін проведення розслідування можливо продовжити у випадках, передбачених пунктом 43 Порядку № 337, або якщо виникла потреба провести лабораторні дослідження, експертизу, випробування для встановлення обставин і причин настання нещасного випадку.

Для продовження терміну розслідування необхідне письмове погодження з територіальним органом Держпраці.

Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки:

 • зі смертельними наслідками;
 • групові;
 • факт настання яких встановлено у судовому порядку, а підприємство (установа, організація), на якому вони сталися, ліквідоване без правонаступника;
 • що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого;
 • з особами, які працюють на умовах цивільно-правових договорів, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами-підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерських господарств;
 • що сталися з особами, фактично допущеними до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

Спеціальна комісія утворюється  Держпраці впродовж робочого дня після отримання від роботодавця письмового повідомлення про нещасний випадок або за інформацією, отриманою з інших джерел (органу досудового розслідування, звернень потерпілого або членів його сім’ї чи уповноваженої ними особи, первинних організацій і територіальних об’єднань профспілок).

Термін проведення такого розслідування складає 15 робочих днів.

Травми під час воєнних дій:

Нещасні випадки, що сталися під час виконання трудових обов’язків внаслідок воєнних (бойових) дій (бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів, мінувань територій та приміщень, захоплення в полон, інших протиправних дій, здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об’єктів життєзабезпечення тощо), підлягають спеціальному розслідуванню незалежно від ступеня тяжкості травм (ушкодження здоров’я).

Розслідування таких нещасних випадків проводиться за місцем їх настання. Проведення досліджень для визначення наявності в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних засобів і ступеню його сп’яніння не здійснюється.

Розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, проводиться комісією підприємства (установи, організації) без відповідного письмового доручення територіального органу Держпраці.

У разі потреби строк розслідування може бути обґрунтовано продовжений роботодавцем до отримання необхідних висновків, матеріалів, відповідей, пояснень тощо без відповідного письмового погодження з територіальним органом Держпраці.

У разі, коли роботодавець не має можливості утворити комісію та забезпечити проведення розслідування нещасного випадку, обов’язок щодо проведення такого розслідування покладається на відповідний територіальний орган Держпраці за місцем настання нещасного випадку або місцезнаходженням суб’єкта господарювання, працівником якого є потерпілий.

Адреса для подачі повідомлення про нещасний випадок/гостре професійне захворювання: Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області, вул. Митрополита Андрея, 10, м. Львів, 79016, 

e-mail: [email protected]. Контактний телефон: +38 097 186 7981

Джерело: ЛОДА.

Новини від "То є Львів" в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/inlvivinua.
ТЕГИ: