Весільні фотографії зі Львова (перша половина ХХ століття)

5763
Весільні фотографії зі Львова (перша половина ХХ століття)

До Вашої уваги підбірка старих весільних фотографій, зроблених у Львові протягом першої половини ХХ століття

Кінець ХІХ століття
Кінець ХІХ століття
Julia i Leopold Sokołowscy, 16 лютого 1908. Пасаж Міколяша
Julia i Leopold Sokołowscy, 16 лютого 1908. Пасаж Міколяша
Irenа Drexler, Mieczysław Chwastowski, 1911
Irenа Drexler, Mieczysław Chwastowski, 1911
1915
1915, Lwów
Œlub, m³oda para w otoczeniu rodziny, z prawej stoi ¿o³nierz w austriackim mundurze.
Fot. NN, zbiory Oœrodka KARTA
20-і роки, фотоательє “Rivoli”
Lata 20., Lwów, Polska.
Fotografia œlubna z rodzinnego archiwum Ireny Czubatej. Zdjêcie wykonane w atelier fotograficznym “Rivoli” we Lwowie. Na dole odbitki wyt³oczony napis “Rivoili Lwów”.
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Oœrodka KARTA i Domu Spotkañ z Histori¹, udostêpni³a Irena Czubata w ramach projektu “KARTA z Polakami na Wschodzie” (sygnatura nagrania – AHM_PnW_1409).
Mariа Porczak, Edward Krysiak, 1921
1921, Lwów, Polska
Œlub rodziców Danuty Kominiak – Marii Porczak i Edwarda Krysiaka.
Fot. NN, zbiory Oœrodka KARTA, udostêpni³a Danuta Kominiak.
Helenа Scheidel, Zdzisław Kunz, 7 серпня 1927
7.08.1927, Lwów, Polska.
Fotografia œlubna Heleny Scheidel i Zdzis³awa Kunza.
Fot. Atelier Marion, zbiory Oœrodka KARTA, udostêpni³a Jadwiga Parasiewicz-Kaczmarska.
Jadwigа z Serwatowskich, Józef Gotard Dwernicki, 14 квітня 1928
Jadwigа z Serwatowskich, Józef Gotard Dwernicki, 14 квітня 1928
1929
1929
Czesław Strzetelski, Anna Marek, 1937
Czesław Strzetelski, Anna Marek, 1937
Zofia Mugustyna Maria Sapieha, Lew Jerzy Sapieha, 1937
Zofia Mugustyna Maria Sapieha, Lew Jerzy Sapieha, 1937
Zofia Mugustyna Maria Sapieha, Lew Jerzy Sapieha, 1937
Zofia Mugustyna Maria Sapieha, Lew Jerzy Sapieha, 1937
Josef Entenberg i Klarа Fritferdig. Перший єврейський шлюб у повоєнному Львові, листопад 1945
Josef Entenberg i Klarа Fritferdig. Перший єврейський шлюб у повоєнному Львові, листопад 1945

Джерело