50 англійських прислівників: утворення та використання

511
англійська мова

Прислівник – це частина мови, що позначає ознаку дії. Іншими словами, прислівник позначає як, де, коли та в якій мірі щось відбулося. Наприклад:

The guests moved hurriedly into the living room. – Гості з поспіхом перемістилися до вітальні.

Як правило, в реченні прислівники грають роль обставини способу дії, місця, часу та ступеня. Але бувають випадки, коли вони виступають в ролі означення.

Прислівники в англійській мові розподіляються на такі види: прислівники місця, часу, способу дії, міри та ступеня та інші (частоти повторюваності, питальні та ін.).

Прислівники місця:

here, there -тут

where -де

inside -всередині

outside -зовні

above – зверху

below – знизу

somewhereanywhere – десь , будь-де

nowhere – ніде

elsewhere – де-небудь в іншому місці

Прислівники часу:

now – зараз

when – коли

then – тоді

today – сьогодні

yesterday – вчора

tomorrow – завтра

before – раніше, перед чимось

lately -пізніше

recently – недавно

once – один раз

ever -коли-небудь

never -ніколи

always – завжди

seldom – рідко

usually – зазвичай

sometimes – іноді

already – вже

yet – вже, все ж

still – все ще

since – з того часу як

Прислівники міри та ступеня:

much – багато

little – мало

very – дуже

too – також

so – настільки

enough – достатньо

hardly – ледве

scarcely – навряд чи, ледь

nearly– поряд

almost – майже

Прислівники способу дії:

well – добре

fastquickly – швидко, стрімко

slowly – повільно

quietly – тихо

easily – легко

Інші (прислівники частоти та повторюваності, питальні):

also, either -також

else – інакше

only -тільки

how – як

та інші

Використання прислівників

Прислівники в англійській мові використовуються, коли потрібно дати характеристику:

  • якійсь дії
  • ознаці
  • іншому прислівнику
  • або всьому реченню

Також англійські прислівники часто з’єднують два окремих речення або головне та підрядне речення в складне речення. Приклади:

It was very hard to start this project. Our team continued nevertheless and now most of the way is passed. – Було дуже важко розпочати цей проект. Одначе, наша команда продовжила його робити і зараз більша частина шляху вже пройдена.

I don’t khow how I even did that. – Я навіть не знаю, як це мені вдалося зробити.

Прислівники wherehowwhen та why можуть бути питальним словом, що відкриває речення:

Where are you heading? – Куди ви направляєтесь?

When does the game start? – Коли розпочинається гра?

Крім того, прислівники в англійській мові можуть виражати особисте ставлення людини до теми розмови. В таких випадках ці прислівники називають Viewpoint Adverbs – прислівниками точки зору і вони, зазвичай, розташовуються на початку речення або в самому кінці. До таких прислівників належать:

foolishly – по-дурному
actually – насправді
clearly – очевидно
frankly – чесно кажучи
та інші

Утворення прислівників

За своєю формою утворення прислівники в англійській мові розподілені на 4 групи: прості (Ssimple Adverbs), похідні (Derived Adverbs), складні (Compound Adverbs) та складені (Composite Adverbs).

Прості прислівники складаються з однієї основи, одного кореня:

how, as, fast, else

Похідні прислівники утворюються за допомогою додавання суфіксів. Найпоширенішим суфіксом є -ly. Також зустрічаються суфікси -most, -like, -fold, -ward(s), -wise:

slowly, warlike, clockwise, backwards

Складні прислівники утворюються за допомогою зливання декількох коренів:

somewhere, sometimes, nowhere

Складені прислівники являють собою поєднання двох або більше слів:

at least, at length, at all

Як відрізнити прислівник від прикметника

Деякі прислівники пишуться так само, як і споріднені їм прикметники. Іноді прислівники можна визначити за властивим їм суфіксом –ly, але це правило ненадійно, тому що англійські прикметники теж можуть мати такий суфікс.

У такому випадку потрібно визначити, до якого слова вони відносяться: прикметники описують іменники, а прислівники – дієслова, прикметники або інші прислівники:

It is a very long street. – Це дуже довга вулиця. (street – іменник, отже long – прикметник)

How long did you live in the US? – Як довго ви жили у США? (live – дієслово, отже long – прислівник)