Весільні фотографії зі Львова (перша половина ХХ століття)

До Вашої уваги підбірка старих весільних фотографій, зроблених у Львові протягом першої половини ХХ століття

Кінець ХІХ століття

Кінець ХІХ століття

Julia i Leopold Sokołowscy, 16 лютого 1908. Пасаж Міколяша

Julia i Leopold Sokołowscy, 16 лютого 1908. Пасаж Міколяша

Irenа Drexler, Mieczysław Chwastowski, 1911

Irenа Drexler, Mieczysław Chwastowski, 1911

1915

1915, Lwów
Œlub, m³oda para w otoczeniu rodziny, z prawej stoi ¿o³nierz w austriackim mundurze.
Fot. NN, zbiory Oœrodka KARTA

20-і роки, фотоательє “Rivoli”

Lata 20., Lwów, Polska.
Fotografia œlubna z rodzinnego archiwum Ireny Czubatej. Zdjêcie wykonane w atelier fotograficznym "Rivoli" we Lwowie. Na dole odbitki wyt³oczony napis "Rivoili Lwów".
Fot. NN, zbiory Archiwum Historii Mówionej Oœrodka KARTA i Domu Spotkañ z Histori¹, udostêpni³a Irena Czubata w ramach projektu "KARTA z Polakami na Wschodzie" (sygnatura nagrania - AHM_PnW_1409).

Mariа Porczak, Edward Krysiak, 1921

1921, Lwów, Polska
Œlub rodziców Danuty Kominiak - Marii Porczak i Edwarda Krysiaka.
Fot. NN, zbiory Oœrodka KARTA, udostêpni³a Danuta Kominiak.

Helenа Scheidel, Zdzisław Kunz, 7 серпня 1927

7.08.1927, Lwów, Polska.
Fotografia œlubna Heleny Scheidel i Zdzis³awa Kunza.
Fot. Atelier Marion, zbiory Oœrodka KARTA, udostêpni³a Jadwiga Parasiewicz-Kaczmarska.

Jadwigа z Serwatowskich, Józef Gotard Dwernicki, 14 квітня 1928

Jadwigа z Serwatowskich, Józef Gotard Dwernicki, 14 квітня 1928

1929

1929

Czesław Strzetelski, Anna Marek, 1937

Czesław Strzetelski, Anna Marek, 1937

Zofia Mugustyna Maria Sapieha, Lew Jerzy Sapieha, 1937

Zofia Mugustyna Maria Sapieha, Lew Jerzy Sapieha, 1937

Zofia Mugustyna Maria Sapieha, Lew Jerzy Sapieha, 1937

Zofia Mugustyna Maria Sapieha, Lew Jerzy Sapieha, 1937

Josef Entenberg i Klarа Fritferdig. Перший єврейський шлюб у повоєнному Львові, листопад 1945

Josef Entenberg i Klarа Fritferdig. Перший єврейський шлюб у повоєнному Львові, листопад 1945

Джерело